MILJØ OG ENERGI


NyhavnaEN bygges etter energiklasse A og iht. BRREAM NOR Excellent standard.
Dette er det første kontorbygget i privat regi i Trondheim som holder denne høye standard.

Les mer om BREEAM NOR og hva Excellent-klasse betyr : http://ngbc.no/breeam-nor/

Les mer om energiklasse A her : https://www.energimerking.no/no/energimerking-bygg/energimerking-av-bolig/om-energiattesten/karakterene-i-energiattesten/

NyhavnaEN benytter overskuddsvarme fra datahallene i Dora 1 til oppvarming av bygget.
Det er en løsning som gir et grønnere bygg og samtidig gir grønnere datalagring.

Nyhavna ligger i gangavstand til Midtbyen og Solsiden. Det er tett knyttet til framtidig kollektivnett buss/tog (herunder nye superbussruter), og det er gode sykkelforbindelser fra andre bydeler. Bydelen skal gi Trondheim miljøvennlige bolig- og næringsarealer.