Eiendomsselskapet Dora

Dora 1 ble på 60-tallet solgt av Forsvarsdepartementet til private eiere. Dora AS ble stiftet 01.12.1968 som eierselskap for Dora 1. Dora AS (eller AS Dora som selskapet tidligere het) har hatt som hovedformål å forvalte ubåtbunkeren Dora 1 på Nyhavna i Trondheim. Gjennom snart 50 år har selskapet utviklet Dora 1 fra å være en ubåtbunker bygd for krig men uten oppgaver, til å bli en særdeles innholdsrik bygning med en lang rekke spennende leietakere som utelukkende har fredelige gjøremål.

Dora AS er i dag et profesjonelt eiendomsselskap som har Nyhavna i Trondheim som hovedfokus. Dora AS er i dag 100% eid av Dora Holding AS. All virksomhet i selskapet drives med base på Nyhavna i Trondheim.

Trondheim er en by i sterk vekst. Eiendomsselskapet Dora har i mange år arbeidet for at Nyhavna skal tre inn i rollen som en ny bydel med både arbeidsplasser og boliger, i gangavstand fra alle de tilbud som Midtbyen har å by på. Vi er opptatt av en levende Midtby som skal være hjertet i Trondheim.

Dora Drift AS

Dora Drift AS er Doras eget forvaltnings- og driftsselskap. Dora Drift er ansvarlig for all drift, vedlikehold og administrasjon av Doras eiendommer. Våre leietakere møter driftpersonell fra Dora Drift daglig i våre bygg. Driftspersonellet kjenner byggene meget godt og kan raskt ta hånd om både planlagt vedlikehold og uforutsette hendelser.

I tillegg leies inn dyktig spesialkompetanse på en rekke fagområder.

Bildet viser arbeid i fjernvarmesentral, Dora.

Profesjonell partner

Sammen med våre dyktige leverandører skal Dora være en profesjonell samarbeidspartner for våre leietakere. Dora er opptatt av å kontinuerlig forbedre våre rutiner og verktøy til beste for våre leietakere.

Drift og vedlikehold

I Dora har vi både fokus på drift- og vedlikehold og videreutvikling av våre bygg og våre ansatte jobber målrettet for å skape et godt produkt for våre leietakere.

Videreutvikling

I tillegg til videreutvikling av dagens bygningsmasse har Dora en rekke pågående planer som det arbeides kontinuerlig med å realisere. Bildet viser nybygg sør for Dora. Arkitekt: Rambøll arkitekter, Trondheim.