2. byggetrinn

2. byggetrinn

Ca 8 000 kvm fordelt på 2. til 6. etasje.
Hvert hovedplan er ca 2 000 kvm. Byggeår 2019