1. byggetrinn

1. byggetrinn

Ca 1 200 kvm fordelt på 5. og 6. etasje.
Leieareal fra ca 100 kvm. Byggeår 2017.